Niet mogelijk in te loggen tijdens verkoop

Helaas moeten we melden dat het deze beurs niet mogelijk zal zijn tijdens de verkoopavond (dus de dinsdagavond) in te loggen op het gebruikersportaal.

Omdat we tijdens de verkoop afhankelijk zijn van de toegankelijkheid van de website willen we deze langs deze weg testen of het uitschakelen van de toegang voor de thuisblijvers ons helpt de website bereikbaar te houden. De blokkade geldt tot na de verkooppiek. Zodra deze voorbij is zullen we de toegang weer inschakelen.

Dit is vooralsnog als test bedoeld en we hopen dan ook dat we de functionaliteit maar eenmalig hoeven in te zetten.

 

Onze excuses voor het ongemak,
Team Beurzen Schinnen